Teste Covid pentru angajati – Tratament fiscal

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Potrivit art.25 alin. (1) din Codul fiscal si pct.13 alin. (2) lit. a) din Normele metodologice de aplicare, sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal/profitului impozabil cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, respectiv cheltuielile efectuate pentru securitatea si sanatatea in munca potrivit Legii 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actelor normative …

MODIFICAREA DECLARATIEI 112

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Pe website-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP) a fost supus recent dezbaterii un nou Proiect de ordin pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. Prevederile proiectului de ordin vizeaza modificarea Declaratiei 112 in temeiul urmatoarelor acte normative: ·   Legea nr.19/2020 privind …

Fiscul activează o metodă de control pe care n-o folosea până acum în relația cu contribuabilii

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Potrivit Codului de procedură fiscală, verificarea documentară este una dintre metodele de control de care Fiscul dispune în relația cu companiile și persoanele fizice. Totuși, din moment ce aceasta nu era folosită până acum, Fiscul a stabilit azi exact ce departamente interne o pot pune în practică. Este vorba de Ordinul Fiscului 3.632/2020, care a fost publicat azi în Monitorul …

Noutati privind impozitul pe profit

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

• Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii• Modificări/completări legislative pe perioada stării de urgență/alertă• CCF București septembrie 2020Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii -OUG 153/2020context• Măsura de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii estecuprinsă în subcapitolul 2.3. ”Instrumente financiar-bancare decreștere a capitalizării și de finanțare a investițiilor” din PlanulNațional de Investiții și Relansare Economicăobiectiv• Stimularea și dezvoltarea capitalului românesc …

Ordonanta de urgenta 132/2020

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

→ Statul va plăti o parte din salarii, la firmele care reduc programul de muncă al angajaților. Ordonanța Kurzarbeit (OUG 132/2020), care prevede o nouă formă de ajutor pentru angajatori, a fost publicată aseară în Monitorul Oficial. Mai exact, măsura este destinată angajatorilor care își reduc temporar activitatea. Reducerea este permisă cu până la 50% din programul de lucru trecut în contractele individuale de muncă, iar angajatorul va suporta cel puțin …

Prelungire termen depunere declaratie beneficiar real pentru organizatii nonprofit

Admin Declaratii fiscale Leave a Comment

Avand in vedere ca, a existat o sincopa in stabilirea si alinierea termenelor de depunere a Declaratiei privind beneficiarul real, obligatie ce revine atat  persoanelor juridice  cat si persoanelor juridice fara scop lucrativ, Avand in vedere ca, pentru persoanele juridice termenul de depunere a fost prelungit la 1 noiembrie 2020, Pentru  persoanele juridice fara scop lucrativ, termenul pentru depunerea acestei …

Reguli noi la vanzarea de terenuri extravilane

Admin Modificari fiscale 1 Comment

Legea 175 pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr.741 din data de …

case de marcat fiscale

In atentia operatorilor economici ce au obligația să utilizeze case de marcat fiscale

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Legea nr. 153/2020 – ce intra in vigoare 01.08.2020 – se adreseaza operatorilor economici ce au obligația să utilizeze case de marcat fiscale, ce au achiziționat noile modele de case de marcat fiscale cu memorie electronică, începând cu  2018, având în vedere reglementările în domeniu. Desigur, legea dispune și pentru achizițiile viitoarelor case de marcat cu memorie electronică. Ca și principiu …

Registrul electronic al zilierilor

Adoptarea Registrului electronic al zilierilor

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Ordin ANAF nr. 3011/2020 si Ordin MMPS nr. 1140/2020, ce adopta Registrul electronic al zilierilor Prin Ordinul ANAF nr. 3011/2020, se reglementează modul de declarare a bonificației de 10% acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor mijlocii plătitori de impozit pe profit, ce au beneficiat de reducerea impozitului, și a bonificației de 5% pentru plătitorii de impozit pe profit mari contribuabili. Ordinul reglementează completarea …

INSTRUCTIUNI DE APLICARE A SCUTIRILOR DE TVA – MODIFICARI

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

ORDINUL MFP nr.2148 din 14 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art.294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art.296 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.103/2016 În temeiul prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea …

Modificare a Legii nr 227/2015

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

O noua modificare a Legii nr 227/2015 privindCodului Fiscal aparuta in M.O. nr 566 din 6 iulie2020,Legea 104/2020: Prevederi noi in cazul scutirii dela plata impozitului pe venit pentru persoanelefizice cu handicap Conform actului normativ care intra in vigoare de la data de 9 iulie, sunt scutite de la plataimpozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat pentru veniturile …