Teste Covid pentru angajati – Tratament fiscal

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Potrivit art.25 alin. (1) din Codul fiscal si pct.13 alin. (2) lit. a) din Normele metodologice de aplicare, sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal/profitului impozabil cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, respectiv cheltuielile efectuate pentru securitatea si sanatatea in munca potrivit Legii 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actelor normative subsecvente.

Conform art.6 din Legea 319/2006 (securitatii si sanatatii in munca) angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.

In plus, potrivit art.24 si art.25 din aceeasi lege lucratorii beneficiaza de supravegherea sanatatii la intervale regulate prin intermediul medicilor de medicina a muncii.

Masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta sunt prevazute la art.1 din Ordinul 3.577/831/2020, iar in baza acestora (art.1 alin. (1) lit. k) din ordin) si a HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, medicul de medicina muncii poate stabili ca masura de preventie testarea tuturor angajatilor pentru Covid-19.

In plus, potrivit art. 25 alin. 2 din Codul fiscal si pct. 14 din normele metodologice de aplicare cheltuielile cu salariile si cele asimilate salariilor, astfel cum sunt definite potrivit titlului IV – Impozitul pe venit din Codul fiscal, sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, indiferent de regimul fiscal aplicabil acestora la nivelul persoanei fizice, cu exceptia celor reglementate la alin. (3) ca deductibile limitat si la alin. (4) ca nedeductibile.

In aceste conditii, in contextul epidemiologic dat de pandemia de Covid-19, cand testarea personalului este si o metoda de prevenire a riscului de contaminare a personalului la locul de munca si de protejare a sanatatii angajatilor si intrucat cheltuielile cu suportarea testelor Covid-19 pentru angajati nu sunt prevazute ca deductibile limitat ori nedeductibile, ele vor fi deductibile integral pentru societatea angajatoare.

La nivelul salariatilor, potrivit art.76 alin.(4) lit.f) din Codul fiscal sunt considerate venituri neimpozabile, pe langa echipamentele de protectie si de lucru etc., si orice alte drepturi privind sanatatea si securitatea in munca, acordate potrivit legislatiei in vigoare.

In concluzie, in conditiile in care testarea pentru Covid-19 a fost dispusa si suportata de societatea angajatoare, in conditiile anterior precizate, contravaloarea testelor nu va fi considerata avantaj salarial impozabil pentru salariati.

Din punct de vedere al inregistrarilor contabile, avem:

628 „Alte cheltuieli cu serviicile executate de terti” (sau 6458 „) = 401 „Furnizori”

                                                               sau

6458 “Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala” = 5121 „Conturi la banci in lei”

Baza legala:

–                        Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

–                        Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);

–                        Ordinul MMPS 3577/2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta;

–                        Legea 319/2006 securitatii si sanatatii in munca.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *