Insolventa

Un domeniu particular de expertiză il constituie efectuarea de proceduri si participari efective si directe  in procesele de insolventa declansate voluntar si prin numire de instanta.

 • Notificarea creditorilor, intocmirea tabelelor de creante, formularea contestatiilor la declaratiile de creanta.
 • Convocarea si prezidarea adunarilor creditorilor, actionarilor sau asociatilor ori ale membrilor debitorului persoana juridica.
 • Vanzarea bunurilor din averea debitorului.
 • Elaborarea planului de reorganizare judiciara a debitorului, in conditiile si in termenele prevazute de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Conducerea, integrala sau in parte, a activitatii debitorului, atunci cand legea sau judecatorul-sindic fixeaza aceasta sarcina practicianului in insolventa.
 • Incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale.
 • Distribuirea sumelor rezultate din lichidare.
 • Semnarea bilantului de lichidare.
 • Introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna creditorilor, precum si a transferurilor cu caracter patrimonial.
 • Elaborarea si sustinerea rapoartelor periodice in procedura insolventei.
 • Elaborarea de expertize privind activitati cuprinse in procedurile de insolventa.