Registrul electronic al zilierilor

Adoptarea Registrului electronic al zilierilor

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Ordin ANAF nr. 3011/2020 si Ordin MMPS nr. 1140/2020, ce adopta Registrul electronic al zilierilor

Prin Ordinul ANAF nr. 3011/2020, se reglementează modul de declarare a bonificației de 10% acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor mijlocii plătitori de impozit pe profit, ce au beneficiat de reducerea impozitului, și a bonificației de 5% pentru plătitorii de impozit pe profit mari contribuabili.

Ordinul reglementează completarea căsuței de bonificație în formularul 100 Declarație la bugetul de stat, depus pentru obligațiile trimestrului 1/2020, dacă plata impozitului s-a efectuat până în data de 25 aprilie 2020.

Chiar dacă nu s-a utilizat termenul de retroactiv sau rectificare, pentru a se aplica prezentul act normativ, contribuabilii ce au beneficiat de facilitate, trebuie să depună declarație rectificativă la Declarația 100 pentru trimestrul 1/2020.

Începând cu data de 25 iulie 2020, conform Ordin MMPS nr 1140/2020, devine funcțional în formă oficială Registrul electronic pentru evidența zilierilor.

Persoanele interesate să angajeze zilieri vor obține un nume de utilizator și o parolă eliberate de ITM în baza unei cereri. Cererea se poate depune la sediul ITM sau se poate transmite electronic, prin e-mail. Ordinul analizat enumeră elementele minime ale cererii.

Cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

•       Împuternicire, dacă persoana solicitantă nu este reprezentantul legal;

•       Copie act identitate reprezentant legal sau împuternicit;

•       Copie CUI;

•       Copie act constitutiv sau act de înființare;

•       O declarație pe propria răspundere, dacă documentele se transmit prin e-mail.

Registrul se completează în format electronic de către una sau mai multe persoane împuternicite, prin aplicația ”Inspecția muncii”.

Completarea se realizează în ordine cronologică, cu toți zilierii care prestează activități cu caracter ocazional, cu următoarele date:

•       Datele beneficiarului;

•       Date privind locul desfășurării activității;

•       Date de identificare zilier și ocupația;

•       Data și ora începerii activității zilierului;

•       Număr de ore lucrate pe zi de către zilier;

•       Remunerația brută pe zi, respectiv remunerația netă, cu confirmarea acordării către zilier;

•       Dovada instruirii SSM.

Ca și regulă generală, Registrul zilierilor se completează zilnic, înainte de începerea activității. Prin excepție, registrul se completează lunar, tot înainte de începerea activității, pentru mai multe categorii de zilieri cum sunt:

a) Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice;

b) Pentru zilierii care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier în mod tradiţional al ovinelor, caprinelor sau bovinelor, în regim semiliber.

Notă: eventualele erori din Registru se corectează la data constatării acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *