Firma contabilitate

Contabilitate

Un domeniu particular de expertiză al economistilor echipei este contabilitatea financiara, contabilitate de gestiune si expertizele contabile.Orice firma contabilitate care se respecta pe ea si pe clientii sai trebuie sa asigure toata gama de servicii la cele mai inalte standarde.

Firma contabilitate

Indiferent de tipul activitatii desfasurate orice companie din Romania, dar nu numai, are nevoie de o firma contabilitate serioasa si profesionista care sa iti ofere expertiza de specialitate, sfaturi si nu numai. Cu ajutorul expertilor contabili din cadrul firmei Shilo Audit Finance nu veti mai avea grija contabilitatii si in eventualitatea unui control din partea institutiilor statului responsabilitatea intocmirii si depunerii actelor nu va va apartine.

In cadrul acestui tip de serviciu sunt incluse mai multe tipuri de activitati:<br>

 • Contabilitate financiara
 • Contabilitatea manageriala;
 • Verificare si certificare situatii financiare;
 • Expertiza contabila;
 • Servicii BPO (Business Process Outsourcing);
 • Servicii conexe;
 • Inventariere.

Contabilitatea financiara:

 • Serviciile de contabilitate integrata pentru companii nationale si internationale de orice profil in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • Servicii de contabilitate, PFA si liber profesionisti in partida simpla in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • Calcularea, intocmirea si depunerea declaratiilor;
 • Reglarea fiselor de evidenta pe platitor si obtinerea de certificate fiscale;
 • Intocmirea situatiilor financiare la termenele stabilite de lege;
 • Intocmirea de rapoarte financiare in concordanta cu cerintele specifice fiecarui client;
 • Asistenta la audit;
 • Asistenta la controalele fiscale efectuate de organele statului.

Contabilitatea manageriala:

 • evidenta pe centre de cost;

 • analize economico-financiare (rentabilitate, marja, profitabilitate etc);

 • bugete de venituri si cheltuieli, cash flow , previziuni;
 • diagnostic financiar pe baza balantei de verificare;
 • analiza situatiei datoriilor si creantelor;
 • planuri de afaceri in vederea finantarilor; <br>

  Verificare si certificare situatii financiare:

  • refacere situatii contabile conform actelor normative in vigoare;
  • control financiar,certificare situatii financiare semestriale si anuale.

  Expertiza contabila

  • expertize contabile judiciare si extrajudiciare cu interpretarea datelor din evidentele contabile si furnizare de opinii in baza legii si actelor normative care reglementeaza actiunea analizata;
  • Verificarea si certificarea modului de intocmire a declaratiilor privind impozitul pe profit;
  • Verificarea si certificarea bilantului contabil anual;
  • Servicii de reprezentanta fiscala pentru persoane fizice si juridice nerezidente.

    Servicii BPO (Business Process Outsourcing):

    • preluare de baze de date de la parteneri in vederea corelarii informatiilor contabile;
    • activitati de e-banking;
    • asistenta intocmire documente primare (facturi, verificarea si corectarea deconturilor etc.).

      Servicii conexe:

      Colaborarea cu institutiile statului pentru:

      • -Obtinere Certificat de atestare a impozitului platit de persoane juridice nerezidente;
      • -Obtinere Certificat de atestare fiscala de la Administratia Financiara pentru impozitele si taxele datorate Bugetului de Stat;
      • -Obtinere Certificat de atestare fiscala emis de Primaria de sector (D.I.T.L) pentru impozitele si taxele datorate Bugetelor Locale;
      • -Obtinere Certificat de indicatori economico – financiari de la Administratia Financiara;
      • -Obtinere Certificat de rezidenta fiscala;
      • -Obtinerea cazierelor fiscale;
      • -Obtinerea regimurilor derogatorii privind depunerea declaratiilor pentru societatile care au activitatea suspendata.

       Alte servicii conexe

       • Depunere Adresa modificare sediu social D.I.T.L.;
       • Depuneri de Adrese, cereri, declaratii contracte nerezidenti etc. la Administratia Financiara si la Oficiul Spalarii Banilor;
       • Infiintarea/radierea punctelor de lucru stabile;
       • Infiintarea/radierea punctelor de lucru;
       • Achizitie Registru unic de control;
       • Regularizare fisa fiscala la Administratia Financiara;
       • Scoatere din evidenta ca platitor de TVA;
       • Scoatere din evidenta cladire, auto de la D.I.T.L.;
       • Suspendare temporara a activitatii societatii;
       • Transfer dosar fiscal de la o Administratie Financiara la alta;
       • Transfer dosar fiscal de la o D.I.T.L. la alta (auto);
       • Declararea, calcularea si plata Impozitelor si taxelor locale atat in Bucuresti si in provincie;
       • Achizitie tipizate cu regim special;
       • Deschidere conturi bancare;
       • Fiscalizarea caselor de marcat;

         Inventariere:

        • Realizarea dosarului de documente privind inventarierea in conformitatea cu legile in vigoare;
        • Participarea si verificarea procesului de inventariere;
        • Certificarea rezultatelor inventarierii.