certificatele de rezidență

Cererile pentru certificatele de rezidență și cele de atestare a impozitului plătit în România de nerezidenți nu se vor mai transmite prin SPV.

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Transmiterea cererilor pentru eliberarea certificatelor de rezidență și a celor pentru eliberarea certificatelor de atestare a impozitului plătit în România de nerezidenți nu se va mai putea face ca în prezent, prin formularul de contact al Spațiului Privat Virtual, ci printr-o secțiune specială ce urmează să apară pe site-ul Fiscului. Schimbările apar într-un proiect de ordin pus luni în dezbatere publică …

reevaluarea clădirilor

Termenul pentru reevaluarea clădirilor persoanelor juridice crește de la 3 la 5 ani

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Termenul pentru reevaluarea clădirilor persoanelor juridice crește de la 3 la 5 ani și în situaţia în care nu este precizată valoarea clădirii în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal. Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial, …

noutati fiscale

Noutati fiscale 2021

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Plafonul pentru aplicarea TVA la încasare se majorează de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei. Transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituţie publică, în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante nu este considerata livrare de bunuri şi astfel nu reprezintă o operaţiune supusă TVA. Se introduce o nouă situaţie în care …

OUG nr. 226

OUG nr. 226 din 30 Decembrie 2020

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Monitorul oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020OUG nr. 226 din 30 Decembrie 2020Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Actul normativ analizat aduce mai multe modificări din domeniul financiar contabil și bugetar, aplicabile de la 01 ianuarie 2021, cum ar fi un nou tratament fiscal al TVA privind livrările de …

OUG nr. 224

OUG nr. 224 din 30 Decembrie 2020

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Monitorul oficial nr. 1330 din 31 decembrie 2020OUG nr. 224 din 30 Decembrie 2020Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale Actul normativ analizat astăzi instituie …

măsuri de protecţie socială

OUG nr. 220 din 30 Decembrie 2020 Ordonanță de urgență privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Monitorul oficial nr. 1326 din 31 decembrie 2020 Actul normativ dispune mai multe măsuri de protecție socială, cum ar fi încadrarea în muncă a persoanelor aflate în șomaj, extinderea zilelor libere plătite pentru părinții cu copii și alte măsuri cu caracter social. Angajatorii ce încadrează în muncă în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 persoane cu vârsta de peste 50 …

OMFP nr. 3192

OMFP nr. 3192 din 22 Decembrie 2020

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Monitorul oficial nr. 1291 din 24 decembrie 2020OMFP nr. 3192 din 22 Decembrie 2020Ordin pentru modificarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 Actul normativ analizat astăzi extinde comunicarea electronică între contribuabil persoană fizică …

Teste Covid pentru angajati – Tratament fiscal

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Potrivit art.25 alin. (1) din Codul fiscal si pct.13 alin. (2) lit. a) din Normele metodologice de aplicare, sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal/profitului impozabil cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare, respectiv cheltuielile efectuate pentru securitatea si sanatatea in munca potrivit Legii 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actelor normative …

MODIFICAREA DECLARATIEI 112

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Pe website-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP) a fost supus recent dezbaterii un nou Proiect de ordin pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. Prevederile proiectului de ordin vizeaza modificarea Declaratiei 112 in temeiul urmatoarelor acte normative: ·   Legea nr.19/2020 privind …

Fiscul activează o metodă de control pe care n-o folosea până acum în relația cu contribuabilii

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Potrivit Codului de procedură fiscală, verificarea documentară este una dintre metodele de control de care Fiscul dispune în relația cu companiile și persoanele fizice. Totuși, din moment ce aceasta nu era folosită până acum, Fiscul a stabilit azi exact ce departamente interne o pot pune în practică. Este vorba de Ordinul Fiscului 3.632/2020, care a fost publicat azi în Monitorul …

Noutati privind impozitul pe profit

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

• Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii• Modificări/completări legislative pe perioada stării de urgență/alertă• CCF București septembrie 2020Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii -OUG 153/2020context• Măsura de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii estecuprinsă în subcapitolul 2.3. ”Instrumente financiar-bancare decreștere a capitalizării și de finanțare a investițiilor” din PlanulNațional de Investiții și Relansare Economicăobiectiv• Stimularea și dezvoltarea capitalului românesc …