Lege pentru modificarea programului Kurzarbeit

Lege pentru modificarea programului Kurzarbeit. Ce documente trebuie sa depuna angajatorii?

Admin Legi Leave a Comment

Programul Kurzarbeit va trece in curand prin noi modificari oficiale, potrivit unui proiect de lege pentru aprobarea OUG 132/2020 promulgat de presedinte. 


Ultimele modificari facute de deputati ar putea anula unele dintre prevederile introduse recent prin OUG 211/2020, cum ar fi reducerea programului cu pana la 80%. 
 

Principalele modificari care vor fi aduse programului Kurzarbeit

Conform proiectului de lege, programul Kurzarbeit va putea fi aplicat de firme si dupa incetarea starii de alerta, pe o perioadă de până la 3 luni dupa incetarea acesteia.

Angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de munca a salariatilor cu cel mult 50% din durata zilnica, saptamanala sau lunara, prevazuta in contractul individual de munca, cu informarea si consultarea sindicatului, a reprezentantilor salariatilor sau a salariatilor, dupa caz, anterior comunicarii deciziei salariatului.

Reducerea timpului de munca se stabileste prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucratoare, lunar, angajatorul avand obligatia de stabilire a programului de munca pentru intreaga luna. Reducerea timpului de munca se aplica si in cazul programului de munca in ture, precum si in cazul programului de munca inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de munca, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile si drepturile salariale aferente se comunica salariatului cu cel putin 5 zile inainte de aplicarea efectiva a masurii.
Pe durata reducerii timpului de munca, salariatii afectati de masura beneficiaza de o indemnizatie de 75% din diferenta dintre salariul de baza brut lunar prevazut in contractul individual de munca si salariul de baza brut lunar aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de munca, in completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.
Este important de retinut faptul ca indemnizatia este suportata de angajator, din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, si se achita la data platii salariului aferent lunii respective, urmand a se deconta, in cel mult 5 zile de la emiterea deciziei. 

Pe perioada de aplicabilitate a masurii sunt interzise angajarea de personal pentru prestarea unor activitati identice ori similare cu cele prestate de catre salariatii al caror timp de munca a fost redus, precum si subcontractarea de activitati desfasurate de salariatii al caror timp de munca a fost redus. Interdictia se raporteaza la nivel de filiala, sucursala sau alte sedii secundare definite de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Programul Kurzarbeit – documente necesare pentru decontare

Angajatorul trebuie sa depuna o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) copie a deciziei privind reducerea timpului de munca, semnata de angajat ca a luat la cunostinta;

b) balanta lunara de verificare, pentru perioada prevazuta la art. 1 alin. (11) lit. b); 

c) un acord incheiat cu reprezentantii sindicatului din cadrul unitatii sau, in cazul in care nu exista un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, referitor la procentul din numarul de salariati pentru care s-a dispus reducerea timpului de munca;

d) lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4);

e) copie a documentelor de plata a salariilor, cu evidentierea platii indemnizatiei.

(2) Cererea de decontare si documentele prevazute la alin. (1) se depun de catre angajator, in format electronic sau in format letric,
pana la data de 25 a fiecarei luni pentru plata indemnizatiei din luna anterioara, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, precum si a municipiului Bucuresti, in raza careia isi are sediul social.

In situatia in care cererea este depusa de catre angajator la o data ulterioara celei prevazute la alin. (2), suma aferenta lunii pentru
care se face solicitarea se deconteaza in luna urmatoare.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in urma verificarii documentelor depuse de
catre angajator, emit o decizie, in cel mult 5 zile de la depunerea corecta a documentelor, in care se precizeaza ca sunt respectate de catre angajator conditiile prevazute la art. 1 alin. (11).”

Alte modificari: 

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 2. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, perioadele in care persoanele beneficiaza de reducerea timpului de munca si de indemnizatia prevazuta la art. 1 alin. (4) constituie stagiu asimilat in sistemul asigurarilor pentru somaj si se ia in calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii pentru indemnizatia de somaj acordata potrivit Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.”
 

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 3. – (1) In cazul reducerii timpului de munca, determinata de situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilita potrivit
prevederilor art. 1 alin. (1), profesionistii, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, precum si persoanele care au incheiate conventii individuale de munca in baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, beneficiaza, la cerere, in baza declaratiei pe propria raspundere, de o indemnizatie lunara de 41,5% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, cu modificarile si completarile ulterioare.”

5. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda, in ordinea depunerii solicitarilor, pana la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurarilor de
somaj, prin ANOFM, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie, angajatorilor, pentru angajatii care au lucrat in regim de telemunca in perioada starii de urgenta sau a starii de alerta pentru cel putin 15 zile lucratoare.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *