case de marcat fiscale

In atentia operatorilor economici ce au obligația să utilizeze case de marcat fiscale

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Legea nr. 153/2020 – ce intra in vigoare 01.08.2020 – se adreseaza operatorilor economici ce au obligația să utilizeze case de marcat fiscale, ce au achiziționat noile modele de case de marcat fiscale cu memorie electronică, începând cu  2018, având în vedere reglementările în domeniu. Desigur, legea dispune și pentru achizițiile viitoarelor case de marcat cu memorie electronică.

Ca și principiu general, legea stabilește că valoarea costului de achiziție al acestor case de marcat este suportată din impozitul datorat, iar legea aduce proceduri personalizate pentru:

a)      Impozitul pe profit;

b)      Impozitul pe venitul microîntreprinderii;

c)       Impozitul specific unor activități;

d)      Impozitul pe venitul din activități independente.

a) Proceduri privind operatorii economici plătitori de impozit pe profit, ce au achiziționat case de marcat cu memorie electronică.

Ca și regulă generală, cheltuiala cu achiziția caselor de marcat este cheltuială nedeductibilă la calculul impozitului pe profit, iar aceasta reduce impozitul pe profit datorat pentru trimestrul în care s-a realizat punerea în funcțiune.

În cazul în care nu se poate recupera costul cu achiziția din impozitul pe profit, această recuperare se poate proroga în aceleași condiții o perioadă de 7 ani.

Legea nu distinge între costul unei case de marcat mai mic de 2.500 lei, ce s-ar încadra la cheltuielile cu materialele de natura obiectelor de inventar, respectiv la costul mai mare de 2.500 lei, caz în care se identifică un mijloc fix supus amortizării.

Având în vedere această prevedere, apreciem că pentru casele de marcat fiscale cu valoare de achiziție mai mare de 2.500 lei, se vor urmări următoarele proceduri:

•       Casa de marcat va fi încadrată contabil în categoria de mijloace fixe supusă amortizării pe durata normată, cu deducerea amortizării conform reglementărilor aplicabile.

•       Din punct de vedere fiscal, la calculul impozitului pe profit, în trimestrul punerii în funcțiune, inclusiv la definitivarea impozitului pe profit anual, se va considera o sumă similară cheltuielilor, nedeductibilă la calculul impozitului pe profit, însă suma se suportă/reduce impozitul pe profit datorat la plată.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, ce au achiziționat case de marcat fiscale cu memorie electronică începând cu 2018, și până la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor considera costul de achiziție cu aceste case drept sume similare unor cheltuieli nedeductibile pentru  2020.

Acești operatori vor reduce impozitul pe profit al anului 2020 cu contravaloarea costului de achiziție al caselor de marcat cu memorie electronică.

În cazul în care nu se poate recupera din impozit contravaloarea caselor în 2020, suportarea din impozit se poate realiza în aceleași condiții în următorii 7 ani.

b) Proceduri privind operatorii economici plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderii, ce au achiziționat case de marcat cu memorie electronică.

Ca și regulă generală, microîntreprinderile care achiziționează case de marcat cu memorie electronică, conform legislației specifice, au dreptul să reducă impozitul pe venitul microîntreprinderii datorat cu contravaloarea costului de achiziție, pentru trimestrul în care au fost puse în funcțiune.

În cazul în care contravaloarea casei de marcat este mai mare decât impozitul pe venitul microîntreprinderii datorat, aceasta se reportează și va diminua impozitul pe venitul microîntreprinderii în aceleași condiții, timp de 28 de trimestre consecutiv.

Pentru microîntreprinderile ce au achiziționat case de marcat cu memorie electronică începând cu anul 2018 și până la intrarea în vigoare a prezentei legi, contravaloarea acestor case se adaugă la baza impozabilă pentru trimestrul 4 al anului 2020 și se suportă din impozitul pe venitul microîntreprinderii aferent acestui trimestru. Și  în acest caz, se păstrează prevederea de reportare a sumelor timp de 28 de trimestre consecutive.

c) Operatorii economici supuși impozitul specific unor activități urmăresc două proceduri:

•       Din impozitul pe profit datorat din alte activități din 2020 suportă contravaloarea caselor de marcat achiziționate în perioada 2018 și până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Există posibilitatea și în acest caz a reportării sumelor o perioadă de 7 ani.

•       Pentru achizițiile de case de marcat după data intrării în vigoare a prezentei legi se reduce impozitul specific datorat în semestrul în care se realizează punerea în funcțiune. Dacă impozitul specific datorat este mai mic decât contravaloarea caselor de marcat, suma se reportează 7 ani și se recuperează în aceleași condiții.

d) Persoanele care desfășoară activități independente, ce au achiziționat case de marcat cu memorie electronică începând cu anul 2018, la zi, urmează două proceduri:

•       Contravaloarea caselor de marcat se adaugă la venitul net impozabil.

•       Din impozitul pe venit datorat se suportă contravaloarea acestor case de marcat. Având în vedere faptul că acest impozit pe venit este unul anual, procedura se va utiliza începând cu impozitul pe venitul lui 2020. Se aplică și în acest caz recuperarea din impozit timp de 7 ani, dacă costul de achiziție al caselor este mai mare decât impozitul pe venit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *