INSTRUCTIUNI DE APLICARE A SCUTIRILOR DE TVA – MODIFICARI

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

ORDINUL MFP nr.2148 din 14 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art.294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art.296 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.103/2016 În temeiul prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea …

Modificare a Legii nr 227/2015

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

O noua modificare a Legii nr 227/2015 privindCodului Fiscal aparuta in M.O. nr 566 din 6 iulie2020,Legea 104/2020: Prevederi noi in cazul scutirii dela plata impozitului pe venit pentru persoanelefizice cu handicap Conform actului normativ care intra in vigoare de la data de 9 iulie, sunt scutite de la plataimpozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat pentru veniturile …

modificare privind PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI

Modificare privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

LEGEA nr.108 din 3 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 588 din data de 6 iulie 2020 In data de 06 iulie 2020 a aparut in MO nr 588 MODIFICAREA SI COMPLETAREA  Legii nr …

Declarația privind beneficiarii reali: Cine o mai depune și când, după toate schimbările din ultima vreme? 1. Declarația e obligatorie doar pentru firmele care au (și) asociați persoane juridice. 2 În momentul de față, termenul de depunere este 1 noiembrie 2020, acesta vizând atât declarația ce se depune după apariția unor modificări privind beneficiarii reali ai firmelor (față de situația raportată anterior), cât și declarația ce se depune în 12 luni de la intrarea în vigoare a noii legi privind spălarea banilor (termenul era 21 iulie 2020), de către firmele care figurau deja la Registrul Comerțului la data de 21 iulie 2019. 3. Legea 108/2020 prevede cât se poate de clar că declarația privind beneficiarii reali n+u mai trebuie depusă anual după aprobarea situațiilor financiare. 4. Declarația se depune numai la înființare și numai când apar modificări ulterioare.

Declarația privind beneficiarii reali

Admin Declaratii fiscale Leave a Comment

Cine o mai depune și când, după toate schimbările din ultima vreme?1. Declarația e obligatorie doar pentru firmele care au (și) asociați persoane juridice.2 În momentul de față, termenul de depunere este 1 noiembrie 2020, acesta vizând atât declarația ce se depune după apariția unor modificări privind beneficiarii reali ai firmelor (față de situația raportată anterior), cât și declarația ce …

Legea nr. 102/2020

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

In MO nr 583 din 02.07.2020 Prin Legea nr. 102/2020, ce intra in vigoare incepand cu 05 iulie 2020, se abrogă art. 14 din Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificări ulterioare ce stabileau că o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât doar într-o singură societate cu răspundere limitată. Prin urmare, în urma abrogării …

Rezumat al OUG 48/2020

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Monitorul Oficial nr. 0319 din 16 aprilie 2020OUG nr. 48 din 09 Aprilie 2020Ordonanță de urgență privind unele măsuri financiar-fiscale Prin OUG nr. 48/2020   se prorogă termenul de depunere al situațiilor financiareale anului 2019, pentru toate categoriile de entități raportoare (societăți, ONG, persoane juridice aflate în lichidare, etc.) până la 31 iulie 2020 inclusiv. Pe lângă prorogarea acestui termen, modificările de substanță și …

MODIFICARI FISCALE IMPORTANTE OUG 992020

MODIFICARI FISCALE IMPORTANTE (OUG 99/2020)

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.551 din data de 25 iunie 2020 a fost publicata OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cele mai importante fiind: –     platitorii de impozit specific nu datoreaza impozit specific pentru o perioada de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei ordonante (25 iunie 2020); …