OUG nr. 224

OUG nr. 224 din 30 Decembrie 2020

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

Monitorul oficial nr. 1330 din 31 decembrie 2020
OUG nr. 224 din 30 Decembrie 2020
Ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

Actul normativ analizat astăzi instituie o schemă de ajutor de stat pe care îl vor primi operatorii economici ce desfășoară activități de cazare și dețin structuri de cazare, activități de producție alimentară și activități de turism.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt identificați prin realizarea activităților ce au următoarele coduri CAEN:

–          7911 Activități ale agențiilor turistice;

–          7912 Activități ale tur operatorilor;

–          7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică;

–          5510 Hotel și alte facilități de cazare;

–          5520 Facilități de cazare pentru vacanțe;

–          5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;

–          5590 Alte servicii de cazare;

–          5610 Restaurante;

–          5621 Activități de alimentație pentru evenimente;

–          5629 Alte activități de alimentație;

–          5630 Baruri și alte activități de servire a băuturii.

Ajutorul de stat se acordă sub forma unor granturi ce reprezintă 20% din reducerea cifrei de afaceri din anul 2020 față de cifra de afaceri din anul 2019. Pentru agențiile de turism acest procent de 20% se aplică la reducerea rulajului din anul 2020 față de 2019.

Suma maximă de care beneficiază un operator economic este de 800.000 euro și durata schema se realiza până în data de 30 iunie 2021. Banii vor fi decontați în 30 de zile de la semnarea contractului de finanțare.

Pentru a fi eligibile, întreprinderile beneficiare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

–          Nu au mai primit un alt ajutor de stat în acest domeniu sau dacă au primit, ajutorul să nu depășească 800.000 euro;

–          Nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei / nu se află în categoria societăților „în dificultate” la data de 31 decembrie 2019, noțiunea de „în dificultate” fiind conformă cu conceptele comunitare.

Pentru obținerea ajutorului de stat se vor parcurge următoarele etape:

a)      Se înregistrează în sistemul informatic;

b)      Depune o declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de stat;

c)       Depune o declarație pe propria răspundere că societatea nu era în dificultate;

d)      Depune situații financiare anuale;

e)      Depune online balanțele de verificare lunare pentru urmărirea plăților;

f)       Depune online raportările contabile;

g)      Depune o declarație pe propria răspundere că nu datorează obligații scadente la bugetul de stat. Ordonanța menționează în mod expres că furnizorul ajutorului de stat va verifica această situație;

h)      Depune o declarație că nu are legături cu jurisdicții necooperante fiscal;

i)        Îndeplinește alte proceduri informatice prevăzute de sistemul electronic.

O temă distinctă de reglementare adusă de aceeași ordonanță se adresează societăților plătitoare de impozitul specific unor activități. Acestea beneficiază de anularea la plată a impozitului specific pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021.

În acest sens, impozitul aferent exercițiului 2021 se raportează la un număr de 365 de zile calendaristice și se anulează la plată pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2021.

Notă:  impozitul pe activități specifice este unul semestrial și se va ține cont de această reducere la calculul impozitului pe profit pentru semestrul I.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *