modificare privind PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI

Modificare privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

Admin Modificari fiscale Leave a Comment

LEGEA nr.108 din 3 iulie 2020

privind modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea

unor acte normative

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 588 din data de 6 iulie 2020

In data de 06 iulie 2020 a aparut in MO nr 588 MODIFICAREA SI COMPLETAREA  Legii nr 129/2019, astfel

Articol unic

Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 56

(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.”

2.La articolul 56, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1):

a) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat;

b) persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.

(12) În cazul persoanelor exceptate conform alin.(11) lit.b), în lipsa depunerii declaraţiei privind beneficiarul real, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor pe baza documentelor care însoţesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor deja înmatriculate.

3.La articolul 56, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.”

4.La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 62

  • În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerţului, cu excepţia celor prevăzute la art. 56 alin. (11), depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.”

Prezentul act normativ va intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in M.O., 9 iulie 2020.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *