In Monitorul oficial nr. 0332 din 1 aprilie 2021 s-a publicat Legea nr. 55 din 2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

Admin Legi Leave a Comment

Legea analizata astăzi modifică structural sancțiunile aplicate pentru fapta de evaziune fiscală în sensul diminuării sancțiunii privative de libertate, dar cu punere accent pe recuperarea prejudiciului, iar în unele situații, când prejudiciul este acoperit în totalitate, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere și suplimentar se plătește 20% din debit, fapta nu se mai pedepsește.

Să parcurgem principalele modificări:

1.       Este considerată infracțiune sancționată cu închisoarea de la 3 la 10 ani sau cu amendă stabilirea cu rea credință de contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor având ca rezultat obținerea fără drept a unor sume de bani de la bugetul general consolidat reprezentând rambursări, restituiri ori compensăriAsocierea mai multor persoane pentru realizarea acestei fapte se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 15 anicu interzicerea unor drepturi sau cu amendă.

2.       Se reiterează faptul că pentru acele fapte prevăzute la art. 9 din Legea nr. 241/2005 ce reprezintă infracțiuni de evaziune fiscală, acestea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 8 ani și interzicerea unor drepturi sau cu amendă în anumite circumstanțe stabilite de actuala lege.

3.       În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscalădacă în cursul urmăririi penale sau al judecății, prejudiciul este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro, se poate aplica pedeapsa cu amenda.

4.       Dacă prejudiciul este până la 50.000 euro și este recuperat integral în cursul urmăririi penale sau al judecății, sancțiunea este pedeapsa cu amenda.

5.       În cazul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală (indiferent de prejudiciu)dacă în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definite, prejudiciul produs, majorat cu procentul de 20%, la care se adaugă dobânzile și penalitățile datorate, este acoperit integral, fapta nu se mai pedepsește. Dacă în dosarul cauzei există mai mulți inculpați și sunt îndeplinite condițiile anterioare, aceștia beneficiază cu toții de lipsa pedepsei.

Această lege intră în vigoare în data de 4 aprilie 2021 și se poate aplica în toate cauzele de evaziune fiscală existente în prezent având în vedere principiul de drept al legii penale mai favorabile.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *