Declaratia 230

Declaratia 230

Admin Declaratii fiscale Leave a Comment

Monitorul oficial nr. 96 din 31 ianuarie 2022, Ordin ANAF nr. 80 din 25 ianuarie 2022, Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare

Actul normativ se adresează persoanelor fizice salariate sau pensionare, ce au plătit impozit pe venit și au dreptul să direcționeze procentul de 3,5% către entități non-profit, unități de cult sau pentru acordarea de burse private.

Ca și până acum, instrumentul de direcționare a impozitului către beneficiari este formularul 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pâna la 3,5% din impozitul anual datorat.

Persoanele fizice interesate transmit cererea formular 230 către autoritatea fiscală, până în data de 25 mai din anul curent pentru impozitul pe venitul anului precedent.

Ordinul ANAF nr. 80/2022 reglementează o nouă procedură prin care organizațiile fără scop patrimonial sau unitățile de cult primesc formularele 230 de la persoane fizice, le centralizează și le comunică ANAF în scopul direcționării impozitului.

Contribuabilul persoană fizică primește dreptuDeclaratia 230l legal să depună formularul 230 direct la beneficiarul direcționării de venit, iar această entitate trimite în mod centralizat către autoritatea fiscală o situație centralizatoare cu datele din formularele 230.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *