Care este cuantumul diurnei care se poate acorda la un salariu de incadrare de 3.300 lei

Care este cuantumul diurnei care se poate acorda la un salariu de incadrare de 3.300 lei?

Admin Informatii Leave a Comment

Situatie: Tinand cont de prevederile Legii 72/2022,  care este cuantumul diurnei care se poate acorda la un salariu de incadrare de 3.300 lei? Noile prevederi se aplica incepand cu diurnele aferente lunii aprilie?

Solutie:  Conform art.76 alin.(2) lit.k) pct.ii) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si urmatoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: (…)

“k) indemnizatia de delegare, indemnizatia de detasare, inclusiv indemnizatia specifica detasarii transnationale, prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate, precum si orice alte sume de aceeasi natura, altele decat cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, primite de salariati potrivit legislatiei in materie, pe perioada desfasurarii activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate, in interesul serviciului, pentru partea care depaseste plafonul neimpozabil stabilit astfel: (…)

(ii) in strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna, prin hotarare a Guvernului, pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, in limita a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat.”

Astfel, plafonul aferent valorii a 3 salarii de baza corespunzatoare locului de munca ocupat se calculeaza prin raportarea celor 3 salarii la numarul de zile lucratoare din luna respectiva, iar rezultatul se multiplica cu numarul de zile din perioada de delegare/detasare/desfasurare a activitatii in alta localitate, in tara sau in strainatate.

La art. III din Legea 72/2022, se precizeaza faptul ca,prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. II se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare celei in care intra in vigoare prezenta lege.

Dispozitiile sus-mentionate intra in vigoare la 3 zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial, la data de 04 aprilie 2022, legea fiind publicata in 31 martie 2022, iar in textul legii se mentioneaza faptul ca se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare celei in care intra in vigoare , adica incepand cu luna mai 2022.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, incepand cu veniturile aferente lunii mai 2022 (nu aprilie 2022), sumele ce se pot acorda salariatilor, ca diurne netaxabile din punct de vedere al impozitului pe venit si al contributiilor de asigurari sociale obligatori, se calculeaza in functie de doua plafoane diferite: prima suma este de 2,5 ori limita stabilita pentru personalul bugetar, iar cea de-a doua suma este de maxim 3 salarii de baza aferente zilelor de detasare/delegare, adica, cea mai mica suma dintre cele 2 plafoane si suma acordata efectiv fiind plafonul neimpozabil.

Este important de subliniat faptul ca nu se pot acorda direct diurne de maximum trei salarii.

Practic, se acorda 2,5 ori limita stabilita pentru institutii publice, dar nu mai mult decat echivalentul a trei salarii de baza ale salariatului.

Avand in vedere noile dispozititii, aplicabile cu luna mai, formula de calcul pentru plafonul maxim neimpozabil este:

Salariul brut x 3 x nr. de zile pentru care se cuvine diurna / nr. zile lucratoare din luna.

Avand in vedere ca cele doua limite sunt:

– 2,5 ori limita stabilita pentru personalul bugetar

– maxim 3 salarii de baza aferente zilelor de delegare.

Diurna neimpozabila este suma cea mai mica rezultata din cele doua limite calculate.

Pentru salariu de incadrare de 3.300 lei, diurna maxima care se poate acorda pe 1 zi de deplasare in luna mai 2022 se calculeaza astfel: 3.300 lei x 3 x 1 zi de deplasare / 22 zile lucratoare in luna mai 2022 = 450 lei/zi.

Presupunem faptul ca salariatul se deplaseaza in Germania pentru care diurna este de 35 euro pe zi. In aceasta situatie, diurna de incasat este in suma de 35 euro/zi x 2,5 x 5 lei/euro = 437,50 lei

Prin urmare, cele doua limite sunt:

– 2,5 ori limita stabilita pentru personalul bugetar, adica 35 euro/zi x 2,5 x 5 lei/euro = 437,50 lei,

– maxim 3 salarii de baza aferente zilelor de delegare = 3.300 lei x 3 x 1 zi de deplasare / 22 zile lucratoare in luna mai 2022 = 450 lei/zi.

Diurna neimpozabila este suma cea mai mica rezultata din cele doua limite calculate, adica 437,50 lei/zi

Baza legala:

–                      Legea 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative;

–                      Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

–                      Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *